ЈРБ АД Београд

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

Више о компанији

Транспорт

Југословенско речно бродарство АД, Београд поседује значајне капацитете за превоз најразличитијих врста роба, као и за одређене туристичке услуге.

Превоз терета ЈРБ обавља како у земљи, тако и у иностранству. Удео иностраног транспорта је око 90%

Агенцијске услуге

Југословенско речно бродарство АД, Београд преко својих агенција на Дунаву и Сави нуди све врсте агенцијских услуга бродовима и бродским посадама.

Бродоремонт

Југословенско речно бродарство АД, Београд, поред ремонта речних пловила (са сопственим погоном и без њега) које обавља за сопствене потребе, врши и екстерне поправке за своје клијенте - како теретних тако и путничких бродова.

Остале услуге

Југословенско речно бродарство АД, поред речних робно-транспортних услуга, пружа и низ других услуга од којих се по својој атрактивности за шири круг интересената издваја најам путничког брода "Ковин" у туристичке сврхе.

0
запослених
0
Тона терета годишње
0
Година традиције
0
Пловила

Наша флота

Југословенско речно бродарство АД, Београд располаже са 100 пловила за превоз најразличитијих врста роба.

Превоз терета обавља како у земљи тако и у иностранству. Удео иностраног транспорта је око 90%.

Најновије вести

Види све вести