ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Jugoslovensko rečno brodarstvo ad Beograd

 

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br.36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 49. Poslovnika o radu Skupštine akcionara JRB AD, dana 30.07.2020. godine objavljuje se

Zapisnik sa X redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.07.2020. godine
 
Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.

grbJRBredizajniranJUGOSLOVENSKO REČNO
BRODARSTVO AD Beograd

Kneza Miloša 82,

11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040

          Korisni linkovi

       JRB AD Sertifikati:                                Društvene mreže:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                   fbooktwitteryoutube