ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Jugoslovensko rečno brodarstvo ad Beograd

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD Beograd učestvovalo je na Transport and Traffic Business Days održanom od 21. do 22. marta na Saobraćajnom fakultetu Univeziteta u Beogradu u organizaciji Saveza studenata Saobraćajnog fakulteta.

Transport and Traffic Business Days je tradicionalni Sajam poslova i praksi za studente Saobraćajnog i srodnih fakulteta iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike i informaciono – komunikacionih tehnologija i renomiranih kompanija koje su stub privrede u našoj zemlji.

Tokom dva dana, predstavnici JRB AD na sajmu predstavili su kompaniju studentima završnih godina fakulteta, održali prezentaciju i radili na studiji slučaja ,,Organizacija transportnog procesa suvog i tečnog tereta unutrašnjim plovnim putevima”.

Ukoliko ste zainteresovani, klikom na sledeći link, možete videti prezentaciju koje su koleginice prezentovale studentima 22. marta na Saobraćajnom fakultetu Univeziteta u Beogradu.

grbJRBredizajniranJUGOSLOVENSKO REČNO
BRODARSTVO AD Beograd

Kneza Miloša 82,

11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040

          Korisni linkovi

       JRB AD Sertifikati:                                Društvene mreže:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                   fbooktwitteryoutube