ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Jugoslovensko rečno brodarstvo ad Beograd

Југословенско речно бродарство АД било је домаћин јубиларне 60-те Конференције директора дунавских бродарстава, која је одржана у Београду, у периоду од 30.09 - 03.10.2015. године.
На овогодишњој Конференцији било је речи о актуелним дешавањима на Дунаву и проблемима који су присутни у водном транспорту. У циљу побољшања услова пловидбе и промоције предности водног саобраћаја, као и бројних проблема са којима се сусрећу сви бродовласници на Дунаву, водећи људи бродарских компанија су након обимних анализа и дискусија донели одговарајуће закључке и кораке које је неопходно предузети до следеће Конференције.
На Конференцији су, осим ЈРБ-а, узели учешће DDSG-MAHART, BRP AG, CNFR NAVROM SA, SC ROMNAV SA, OAO UDP, SPAP, COSMOS Ltd, RUBISHIPS Ltd, DTL, CFND, INTERLIHTER и многи други.
Поред делегација бродарстава, на Конференцији је присуствовао и велики број гостију, између осталих и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, затим представници граничне полиције и царине, Дунавске комисије и бројни други.

grbJRBredizajniranJUGOSLOVENSKO REČNO
BRODARSTVO AD Beograd

Kneza Miloša 82,

11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040

          Korisni linkovi

       JRB AD Sertifikati:                                Društvene mreže:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                   fbooktwitteryoutube