ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Jugoslovensko rečno brodarstvo ad Beograd

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, pored rečnih robno-transportnih usluga, pruža i čitav niz ostalih usluga. Po svojoj atraktivnosti za širi krug interesanata izdvajaju se davanje u najam putničkih brodova i iznajmljivanje poslovnog prostora.

U okviru poslovne zgrade preduzeća, na jedinstvenoj lokaciji u centru Beograda, iznajmjuju se sledeće poslovne celine:

- Kancelarije

- Velika svečana sala

- Konferencijska sala

- Restoran

Sva obaveštenja o iznajmljivanju putničkih brodova možete dobiti na tel: 063/485-881,
a za iznajmljivanje poslovnog prostora na tel: 011/3612-705.

grbJRBredizajniranJUGOSLOVENSKO REČNO
BRODARSTVO AD Beograd

Kneza Miloša 82,

11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040

          Korisni linkovi

       JRB AD Sertifikati:                                Društvene mreže:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                   fbooktwitteryoutube