ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Jugoslovensko rečno brodarstvo ad Beograd

  • Dobrodošli !

    Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, Beograd je kompanija koja se bavi rečnim transportom
  • Pouzdan partner, siguran prevoz

prev next

Transport

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, Beograd poseduje ogromne kapacitete za prevoz najrazličitijih vrsta roba, kao i za određene turističke usluge.
Prevoz tereta JRB obavlja kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Udeo inostranog transporta je oko 90%.

Agencijske usluge

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, Beograd preko svojih predstavništava i agencija na Dunavu i Savi nudi sve vrste agencijskih usluga brodovima i brodskoj posadi.

 

 

Brodoremont

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, Beograd, pored remonta rečnih plovila (sa sopstvenim pogonom i bez njega) koje obavlja za sopstvene potrebe, vrši i eksterne popravke za svoje klijente - kako teretnih tako i putničkih brodova.

Ostale usluge

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, Beograd, pored rečnih robno-transportnih usluga, pruža i čitav niz ostalih usluga. Po svojoj atraktivnosti, za širi krug interesanata izdvajaju se: iznajmljivanje poslovnog prostora i davanje u najam putničkih brodova.

Nacionalni
 
Grad Beograd
(gradske institucije, mape)
www.beograd.co.rs
Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije
(Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe)
www.mgsi.gov.rs
Ministarstvo privrede Republike Srbije
www.privreda.gov.rs
Direkcija za unutrašnje plovne puteve
(vodostaji, kapetanije, luke, pristaništa, zimovnici, mape plovnih puteva)
www.plovput.rs
Republički hidrometeorološki zavod Srbije
(prognoze vodostaja)
www.hidmet.gov.rs
JVP ''Vode Vojvodine'' www.vodevojvodine.com
JVP ''Srbijavode'' www.srbijavode.rs
Privredna komora Srbije www.pks.rs
Privredna komora Beograda www.kombeg.org.rs
   
Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu www.sf.bg.ac.rs
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Katedra za brodogradnju
www.brodogradnja.org
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,
Departman za saobraćaj
www.ftn.uns.ac.rs
   
   
Internacionalni
 
Via donau
(Schifffahrt, DoRIS, FGP, March, Ports, Blue Pages)
www.via-donau.org
DoRIS
International Water Levels along the Danube
www.doris.bmvit.gv.at
Danube Ports www.danubeports.info
BDB Bundesverband der deutschen Binnenschiffahrt e.V.
(Schiffen, Häfen, Wasserstraßen, Transport, Logistik)
www.binnenschiff.de
Агенция за Проучване и Поддържане на река Дунав
(ENC, Navigation, Hidrology)
www.appd-bg.org
United Nations Economic Commission for Europe – Transport
(Legislation, Online Statistics)
www.unece.org/trans/
European Commission for Transport
(Legislation, NAIADES, PLATINA, MARCO POLO) 
ec.europa.eu/transport/inland/
Tina Vienna
Ein Unternehmen der Wien Holding
www.tinavienna.at
Verein für europäische Binnenschiffahrt und Wasserstraßen e.V.
(Internationale Verlade und Transportbedingungen, Marktbeobachtung)
www.vbw-ev.de
PIANC 
The World Association for Waterborne Transport Infrastructure
www.pianc.org
IVDS
Internationale Vereinigung der Donauschifffahrt
www.ivds.org
Dunavska Komisija
www.danubecommission.org
Savska Komisija
www.savacommission.org

grbJRBredizajniranJUGOSLOVENSKO REČNO
BRODARSTVO AD Beograd

Kneza Miloša 82,

11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040

          Korisni linkovi

       JRB AD Sertifikati:                                Društvene mreže:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                   fbooktwitteryoutube