ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Југословенско речно бродарство ад Београд

  • Добродошли !

    Југословенско речно бродарство АД, Београд је компанија која се бави речним транспортом
  • Поуздан партнер, сигуран превоз

prev next

Транспорт

Југословенско речно бродарство АД, Београд поседује огромне капацитете за превоз најразличитијих врста роба, као и за одређене туристичке услуге.
Превоз терета ЈРБ обавља како у земљи, тако и у иностранству. Удео иностраног транспорта је око 90%.

Агенцијске услуге

Југословенско речно бродарство АД, Београд преко својих представништава и агенција на Дунаву и Сави нуди све врсте агенцијских услуга бродовима и бродској посади.

 

 

Бродоремонт

Југословенско речно бродарство АД, Београд, поред ремонта речних пловила (са сопственим погоном и без њега) које обавља за сопствене потребе, врши и екстерне поправке за своје клијенте - како теретних тако и путничких бродова.

Остале услуге

Југословенско речно бродарство АД, Београд, поред речних робно-транспортних услуга, пружа и читав низ осталих услуга. По својој атрактивности, за шири круг интересаната издвајају се: изнајмљивање пословног простора и давање у најам путничких бродова.

grbJRBredizajniranЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО
БРОДАРСТВО АД Београд

Кнеза Милоша 82,
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3617-040


      Корисни линкови

    ЈРБ АД Сертификати:                            Друштвене мреже:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                 fbooktwitteryoutube